Ojkaču, vrličko kolo i bećarac upisati i kao srpsku baštinu

Vrlicko kolo

Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta rekao je da su ojkača, vrličko kolo i bećarac, iako srpska kulturna baština, upisani u Uneskovu listu kao kulturna baština Hrvatske, zbog čega Srbija treba da zatraži da se to promijeni.

Linda upozorio je da u Hrvatskoj, od dolaska na vlast HDZ-a 1990. do danas traje ubrzan proces otimanja srpske kulturne baštine.

Linta u saopštenju ističe da brojne činjenice jasno pokazuju da je apsolutno nepravedno da su ova tri elementa upisana na listi Uneska kao dio kulturne baštine Hrvatske i pozvao srpsko Ministarstvo kulture i informisanja da kod Uneska za njih pridruži i Srbiju, pored Hrvatske.

“Nažalost, jedan od važnih problema jeste činjenica što tadašnji čelni ljudi u Ministarstvu kulture Srbije nisu ništa učinili da se ojkanje, vrličko kolo i bećarac kandiduju za listu Uneska kao dio kulturnog nasljeđa Srbije i srpskog naroda”, naveo je Linta i dodao da nadležne državne institucije Srbije imaju obavezu da vode računa o zaštiti srpske kulturne baštine.

Linta navodi da bi po hitnom postupku trebalo pripremiti i dostaviti Unesku kandidaturu ojkače, sa zahtjevom da u odluku iz 2010. godine doda konstataciju da predstavljaju i nematerijalno kulturno nasljeđe srpskog naroda iz Krajine, Republike Srpske, Federacije BiH i Srbije.

Takođe, trebalo bi po hitnom postupku pripremiti dosije i dostaviti Unesku kandidature vrličkog kola i bećarca, sa zahtjevom da se u odluku iz novembra 2011. godine doda konstatacija da vrličko kolo predstavlja i nematerijalno kulturno nasljeđe srpskog naroda Vrličke Krajine, a bećarac nematerijalno kulturno nasljeđe srpskog naroda Slavonije, Baranje, Srema, Banata i Bačke.