Vlada plaća 80 odsto bruto plate za porodilje

Porodilje mame sa kolicima

Poslodavcima u Republici Srpskoj u idućoj godini Vlada će refundirati 80 odsto bruto plate za zaposlene koji koriste porodiljsko odsustvo.

Predviđeno je to Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o dječijoj zaštiti, koji je u petak utvrdila Vlada Srpske.

“Osnovni razlog za ovo je finansijsko rasterećenje poslodavaca koji su korisnici prava na refundaciju naknade plate za vrijeme korišćenja porodiljskog odsustva”, naveli su iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Dodali su da je Programom ekonomskih reformi za period od 2018. do 2020. godine i Memorandumom zaključenim između Unije udruženja poslodavaca i Vlade predviđeno da u trogodišnjem periodu Vlada u cjelosti preuzme trošak naknada za vrijeme porodiljskog bolovanja zaposlenih.

“Za ovu godinu utvrđena je obaveza umanjenja osnovice doprinosa za 20 odsto, za sljedeću 50 odsto i za 2020. godinu i dalje 100 odsto”, naveli su iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Pojašnjavaju da je s tim ciljem Zakonom o doprinosima u ovoj godini osnovica doprinosa za lica na porodiljskom umanjena za 20 odsto u odnosu na osnovicu koju čini bruto plata zaposlenih koji su na porodiljskom bolovanju.

Iz sredstava Javnog fonda za dječiju zaštitu refundirana je naknada isplaćene plate.

U Vladi ističu da će refundacija naknade plate u iznosu od 80 odsto činiti povrat isplaćene plate uvećane za 50 odsto ukupnih poreza i doprinosa.

“Predloženo rješenje istovremeno predstavlja smanjenje troška poslodavcima i povećanje obima pronatalitetne mjere u okviru sredstava Javnog fonda za dječiju zaštitu”, naveli su iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Član Skupštine Unije udruženja poslodavaca RS Saša Trivić kaže za “Glas Srpske” da je memorandumom koji su potpisali poslodavci i Vlada dogovorena ova mjera.

Ovo je jedna od mjera koja zajedno sa onih 405 KM za nezaposlene porodilje popravlja i status porodilja i poslodavaca. Ova mjera će sigurno doprinijeti i poboljšanju odnosa između poslodavaca i trudnica – rekao je Trivić.

Budžet

Vlada je utvrdila i Prijedlog budžeta Srpske za iduću godinu u iznosu od 3,56 milijardi KM, što je za 168 miliona KM manje od rebalansa za ovu godinu.

Ministri su utvrdili i Prijedlog zakona o izvršenju budžeta, kao i Prijedlog programa ekonomskih reformi za period 2019-2021. godina koji je izrađen na osnovu metodologije i smjernica Evropske komisije.