Smanjio se udio nekvalitetnih kredita u Republici Srpskoj

Konvertibilna marka

Banke u Republici Srpskoj nastavile su da smanjuju učešće takozvanih nekvalitetnih kredita u ukupnim kreditima koje plasiraju privredi i stanovništvu.

Po podacima Agencije za bankarstvo RS, nekvalitetni krediti u RS su na kraju marta ove godine iznosili ukupno 521,1 milion maraka, što je za oko tri odsto manje u odnosu na stanje na kraju prošle godine. Zaključno sa martom, nekvalitetna je desetina svih kredita u RS, dok je pet godina ranije nekvalitetno bilo čak 16 odsto svih kredita, što se smatra visokim procentom takvih kredita. Nakon 2015. godine, međutim, ovi krediti u RS su konstantno u padu.

– Postoji trend pada učešća nekvalitetnih kredita u ukupnim kreditima, ali je i dalje prisutan znatno veći kreditni rizik i potencijalni gubici kod kredita pravnih lica u odnosu na kredite stanovništvu – navode iz Agencije za bankarstvo.

Od ukupnih nekvalitetnih kredita, dvije trećine ili 342,4 miliona KM dati su pravnim licima, a najviše ih je plasirano u trgovinu i proizvodnju. Građanima je plasirano 178,7 miliona KM nekvalitetnih kredita, a kao i prethodnih godina, najviše je odobreno za opštu potrošnju.