Nove mjere za porodilje u Republici Srpskoj

Nove mjere za porodilje
Nove mjere za porodilje

Jačanje pronatalitene politike u Republlici Srpskoj makar nije ostalo samo mrtvo slovo na papiru. Suočeni sa niskom stopom prirodnog priraštaja, nadležni su kreirali rješenja.

Tako sve nezaposlene porodilje prvu godinu dana djeteta imaju 405 KM mjesečnu naknadu. One zaposlene imaju 100 odsto plate, koju refundira javni Fond za dječiju zaštitu. Poslodavci su se dodatno izborili, pa će im Vlada uskoro refundirati i 100 odsto doprinosa za porodiljska bolovanja.

Većina majki sa više djece nije zaposlena, jer je mnogo obaveza oko mališana. Uz sve to ni poslodavci nisu blagonaklono gledali na česta bolovanja.

Ali, pod pritiskom udruženja i poslovne zajednice Vlada RS popušta.

Svaka zaposlena porodilja ima garantovanu platu u punom stoodstotnom iznosu godinu dana, ili godinu i po za treće dijete. Pored plata poslodavcima će se refundirati i doprinosi za porodilje.

“Od nove godine kreiramo novo zakonsko rješenje gdje poslodavcima vraćamo 50 odsto od poreza i doprinosa za porodilje”, najavljuje Višković.

A za godinu dana sav teret plate i poreza za zaposlene majke pašće na budžet, potpisano je to memorandumom između Vlade i poslodavaca.

Budžet preuzima sva plaćanja za porodilje, ističe  Saša Trivić iz Unije udruženja poslodavaca RS

“Od 1.1.2020 .godine potpuno RS preuzima i platu i poreze i doprinose, tako da porodilje prelaze potpuno na teret budžeta, odnosno fondova RS”, kaže Trivić.

Zbog svega je u novom nacrtu budžeta Fond dječije zaštite dobio dostanih 13 miliona maraka.

Poslodavci iz Republike Srpske, apeluju i na poslovnu zajednicu Federacije BIH da napravi pritisak na tamošnje vlade.

Sve iz razloga kako bi slična zakonska rješenja omogućila i majkama u tom entitetu veća prava i zaštitu.