Vidović: Planirani budžet 3,256 milijardi KM, a suficit 56,6 miliona KM

Zora Vidović

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović izjavila je večeras da predloženi budžet Srpske za narednu godinu iznosi 3,256 milijardi KM, te da je planiran neto suficit od 56,6 miliona KM.

Obrazlažući ovaj dokument na sjednici Narodne skupštine Srpske, Vidovićeva je rekla je da je najveće povećanje budžetskih prihoda od poreza na dobit, koji bi trebalo da iznosi 231 milion KM ili 22 miliona više u odnosu na ovu godinu.

“Od indirektnih poreza očekujemo prihod 1,322 milijardi KM. Očekujemo i rast u Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja u iznosu od 864 miliona KM”, dodala je Vidovićeva.

Ona je rekla da bi primici od finansiranja trebalo da iznose 442 miliona KM, dok je prihod po osnovu poreza na imovinu na nivou ovogodišnjeg, a očekuje se da neporeski prihodi premaše 200 miliona KM.

“Ukupni prihodi planirani ovim budžetom manji su za 168 miliona KM ili za 4,9 odsto u odnosu na rebalansirani budžet iz ove godine”, dodala je Vidovićeva.

Ona je rekla da je najveći rast na rashodovnoj strani biti na pozicijama ličnih primanja – od 34,5 miliona, prvenstveno zbog planiranog povećanja za plate u obrazovanju i kulturi, koje uz minuli rad ukupno iznosi 20 miliona KM.

Vidovićeva je dodala da je na poziciji rashoda planirano smanjenje izdataka za otplatu dugova, za šta je predviđeno 489,9 miliona KM, što je za 261,3 miliona KM manje u odnosu na rebalans za ovu godinu.

“Predviđene su i subvencije od 110,4 miliona KM, od čega su subvencije za razvoj poljoprivrede i sela 71 milion KM, za žŽeljeznice Srpskež 25 miliona KM, za žAerodrome Srpskež 1,9 miliona KM”, navela je Vidovićeva.

Za lične invalidnine planirano je 70 miliona KM, za porodične invalidnine 82,9 miliona KM, za boračke dodatke 50,1 milion KM, zatim 1,4 miliona KM za mjesečnu pomoć borcima koji su navršili 65 godina starosti, a nisu ispunili uslov za penziju, te 2,5 miliona KM za nabavku ortopedtskih dodataka.

Vidovićeva je rekla da je Vlada Srpske ranije pripremila nacrt budžeta, ali da ide sa prijedlogom po hitnom postupku zbog, kako kaže, kratkoće vremena.