Obala rijeke Bosne odlagalište otpada

Smece rijeka Bosna

Obalu rijeke Bosne od izvora na Ilidži do ušća u rijeku Savu u Šamcu građani BiH i dalje posmatraju kao pogodno mjesto gdje mogu najlakše odložiti otpad, a sve češće i pristupne puteve ka obali rijeke koriste kao deponije, na kojima se može naći svega i svačega – od pelena do građevinskog otpada.

“Nažalost, njima je najlakše iz auta, kombija ili traktora izbaciti smeće. Evo, u Visokom su imali ideju, i već su realizovali, da se postave fizičke prepreke uz puteve gdje su deponije, tako da oni ne mogu više prići traktorom, te istresti smeće, nego jednostavno moraju naći neku drugu lokaciju”, kaže Siniša Mitrović, menadžer u projektu “Čista rijeka Bosna“, u sklopu kojeg je uključeno 13 lokalnih zajednica.

Radeći na projektu “Čista rijeka Bosna” u toku 2018. godine organizovane su akcije čišćenja obala, pa je tako u Doboju uklanjan otpad sa lokacije iza buvlje pijace, odnosno u blizini magistralnog puta M17, dok su u susjednoj opštini Doboj Jug, kroz koju Bosna protiče u dužini od pet kilometara, uklanjane divlje deponije.

“Imali smo tri divlje deponije mapirane uz rijeku Bosnu i kroz tu akciju smo sve to očistili. Uz pomoć našeg komunalnog preduzeća smo to, u organizaciji ROTOR-a, dovezli ovdje na gradsku deponiju u Doboju, gdje je tom prilikom bilo besplatno odlaganje otpada koji je prikupljen u toj akciji”, kazao je Edin Hadžić, stručni saradnik za urbanizam u opštini Doboj Jug, te dodao da su obalu, između ostalih, čistili ribolovci i lovci.

Da bi se rijeka Bosna i njene obale u sljedećoj godini mogle sačuvati od neodgovornih građana, danas je potpisan Memorandum o saradnji sa Gradskom upravom Doboj, koja će kao i ostalih 12 lokalnih zajednica u slivu rijeke Bosne finansirati i učestvovati u aktivnostima koje će biti organizovane tokom cijele godine.

Boris Jerinić, zamjenik gradonačelnika Doboja, naveo je da je Gradska uprava u Doboju locirala više od stotinu divljih deponija, a da postoji njih još pet koje nisu evidentirane zbog vremenskih uslova.

Jerinić smatra da se u projekat “Čista rijeka Bosna” mogu uključiti i bh. državne institucije, te ima prijedlog.

“Recimo da Ministarstvo odbrane, koje ima određene resurse i koje kroz vojno-civilnu saradnju učestvuje u raznim projektima u svim lokalnim zajednicama u BiH, za područja koja su, recimo, zagađena minama, da jednostavno kroz te resurse možemo prići tim divljim deponijama i očistiti ih”, izjavio je Jerinić.