Najniža plata u Srpskoj 450 maraka

Najniža plata u Republici Srpskoj od iduće godine iznosiće 450 maraka. To je odluka Vlade Republike Srpske, jer predstavnici ekonomsko- socijalnog savjeta i Saveza sindikata RS nisu mogli da se dogovore. Iz Saveza sindikata tražili su da najniža plata umjesto 440 bude 500 maraka, ali ta ideja nije bila prihvatljiva za poslodavce. Iz Sindikata kažu da od zahtjeva, ipak, neće odsutati. “To je za nas neprihvatljivo i mi ćemo i dalje insistirati i postoje neke naznake da bi se već u prvom kvartalu moglo otvoriti to pitanje i ponovo izvršiti povećanje najniže plate. Dakle naš zahtjev je 500 maraka i od toga nećemo odustati. Tako da očekujemo da Vlada ima više sluha,” kaže Ranka Mišić, predsjednik Saveza sindikata RS. Na odluku Vlade ne žale se iz Unije udruženja poslodavaca RS. Povećanje od 10 maraka neće biti veliki teret za poslodavce, ali sve više od toga, kako kažu, moglo bi da donese više štete nego koristi. “Za nas je takva odluka Vlade prihvatljiva, iako moramo reći da je najniža plata u Republici Srpskoj bila veća nego u Federaciji i Srbiji. I da samo tri zemlje u Evropi imaju najnižu platu koja je veća od 50 odsto od prosječne. Tako da, ovo je vjerovatno jedno od zadnjih povećanja, neekonomskih povećanja, najniže plate,” rekao je Saša Trivić iz Unije udruženja poslodavaca RS. Najniža plata nije dovoljna, ali to je za sada jedino rješenje, kaže ministar rada i boračko ivalidske zaštite. Ipak, ako se u idućoj godini stvare uslovi, najniža plata, kako kaže, mogla bi da bude i veća. “Potpuno nam je jasno da je to u suštini socijalna plata i da je primaju socijalno najugroženiji radnici u Republici Srpskoj, kojih u ovom trenutku ima 17 hiljada. Ali u svakom slučaju moramo da cijenimo i naše mogućnosti i ograničenja samog privrednog rasta. U ovoj godini je za početak određen iznos najniže plate od 450 maraka,” kaže Duško Milunović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite RS. Predstavnici sindikata, ekonomsko-socijalnog savjeta i poslovne zajednice dogovorili su u avgustu ove godine povećanje najniže plate za 30 maraka, koja je sa 410 povećana na 440 maraka.

Najniža plata u Republici Srpskoj od iduće godine iznosiće 450 maraka. To je odluka Vlade Republike Srpske, jer predstavnici ekonomsko- socijalnog savjeta i Saveza sindikata RS nisu mogli da se dogovore. Iz Saveza sindikata tražili su da najniža plata umjesto 440 bude 500 maraka, ali ta ideja nije bila prihvatljiva za poslodavce. Iz Sindikata kažu da od zahtjeva, ipak, neće odsutati.

“To je za nas neprihvatljivo i mi ćemo i dalje insistirati i postoje neke naznake da bi se već u prvom kvartalu moglo otvoriti to pitanje i ponovo izvršiti povećanje najniže plate. Dakle naš zahtjev je 500 maraka i od toga nećemo odustati. Tako da očekujemo da Vlada ima više sluha,” kaže Ranka Mišić, predsjednik Saveza sindikata RS.

Na odluku Vlade ne žale se iz Unije udruženja poslodavaca RS. Povećanje od 10 maraka neće biti veliki teret za poslodavce, ali sve više od toga, kako kažu, moglo bi da donese više štete nego koristi.

“Za nas je takva odluka Vlade prihvatljiva, iako moramo reći da je najniža plata u Republici Srpskoj bila veća nego u Federaciji i Srbiji. I da samo tri zemlje u Evropi imaju najnižu platu koja je veća od 50 odsto od prosječne. Tako da, ovo je vjerovatno jedno od zadnjih povećanja, neekonomskih povećanja, najniže plate,” rekao je Saša Trivić iz Unije udruženja poslodavaca RS.

Najniža plata nije dovoljna, ali to je za sada jedino rješenje, kaže ministar rada i boračko ivalidske zaštite. Ipak, ako se u idućoj godini stvare uslovi, najniža plata, kako kaže, mogla bi da bude i veća.

“Potpuno nam je jasno da je to u suštini socijalna plata i da je primaju socijalno najugroženiji radnici u Republici Srpskoj, kojih u ovom trenutku ima 17 hiljada. Ali u svakom slučaju moramo da cijenimo i naše mogućnosti i ograničenja samog privrednog rasta. U ovoj godini je za početak određen iznos najniže plate od 450 maraka,” kaže Duško Milunović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite RS.

Predstavnici sindikata, ekonomsko-socijalnog savjeta i poslovne zajednice dogovorili su u avgustu ove godine povećanje najniže plate za 30 maraka, koja je sa 410 povećana na 440 maraka.