Najvećim drvoprerađivačima zagarantovane količine sirovina

Drvna industrija sumarija

Predstavnici drvoprerađivača u Republici Srpskoj su zadovoljni novim načinom raspodjele šumskih drvnih sortimenata, a po kojem će najveća preduzeća dobiti petogodišnje ugovore i zagarantovane količine sirovine, čime će moći dugoročno planirati svoje poslovanje.

O ovoj temi juče se diskutovalo na sjednici Izvršnog odbora Udruženja šumarstva i prerade drveta RS, a na kojoj su pored drvoprerađivača učestvovali Zoran Stojčić, v.d. direktora “Šuma RS”, Slaven Gojković, izvršni direktor za komercijalne poslove, i Marija Škobo, član Nadzornog odbora u ovom preduzeću, te Goran Zubić, pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za sektor šumarstva.

Darko Partalo, predsjednik Izvršnog odbora Udruženja, rekao je da se nada da će raspodjela sirovine i ugovaranje trupaca u narednoj godini biti transparentni, a za šta su se drvoprerađivači godinama zalagali.

“Deset odsto najvećih drvoprerađivača čini 50 odsto prerade drveta po broju ljudi i prometu. To su strateška preduzeća koja imaju petogodišnje ugovore i čija količina se neće smanjivati ukoliko ne smanje obim poslovanja”, kazao je Partalo.

On kaže kako je zahvaljujući Upravi “Šuma RS”, Instituciji predsjednika RS i resornom ministarstvu zadovoljstvo drvoprerađivača najveće u posljednjih 15 godina.

Podsjećamo, Vlada Republike Srpske definisala je na sjednici u novembru kriterijume na osnovu kojih će se određivati strateška preduzeća u drvopreradi, a s kojima će biti potpisani petogodišnji ugovori s garantovanim količinama sirovine.

Status strateškog preduzeća prema tim kriterijumima će moći dobiti preduzeća koja zapošljavaju minimalno 50 radnika, imaju godišnji prihod iznad dva miliona maraka i najmanje trećinu proizvodnje finalnih ili polufinalnih proizvoda.

Cijela priča je pokrenuta na inicijativu Milorada Dodika, tadašnjeg predsjednika RS, a koji je ljetos održao sastanak sa drvoprerađivačima, direktorima šumskih gazdinstava, Upravom “Šuma RS” i predstavnicima resornog ministarstva.