Roboti stižu u preduzeća u RS

Roboti u industriji Republike Srpske

Kako bi bili kredibilni partneri evropskim klijentima i pratili njihove zahtjeve, preduzeća iz metalskog sektora u Republici Srpskoj ulažu ogroman novac i trud, kako u kadar, tako i u opremu.

Tako, na primjer, u preduzeću “Metalac MBM” iz Dervente, koje proizvodi opremu za građevinarstvo, uveliko rade na procesu robotizacije i jedni su od prvih koji su krenuli u ovom smjeru.

“Prvi smo u našoj regiji koji imamo robote za zavarivanje, a i sljedeći naši potezi koje smo planirali ići će u tom smjeru”, kaže Slobodan Golub, direktor i vlasnik firme.

Ovo preduzeće, koje zapošljava 80 radnika, na zapadno tržište izvozi 98 odsto svoje proizvodnje. Da bi se na njemu radilo, kaže Golub, mora se posjedovati moderna oprema, kako bi se ispoštovali zahtjevni standardi.

“Započeli smo i novu proizvodnu halu od 2.600 kvadrata koju planiramo završiti u martu, a u nju, jasno je, mora doći savremena oprema”, kaže on.

Pero Ćorić, direktor Sektora granskih udruženja u Privrednoj komori Republike Srpske, kaže kako je Komora organizovala studijsku posjetu Sloveniji i Austriji, gdje su proizvođači imali priliku da vide kako rade uspješna preduzeća.

“Konkurentnost se može postići samo kvalitetnom opremom i sada nije iznenađenje kad se u domaćim  preduzećima pojavi robot, što je prije deset godina bilo iluzorno”, kaže on.

Ćorić smatra kako domaće kompanije tek očekuje posao kako bi opstale na zahtjevnom tržištu.

Sada treba da uspostave infrastrukturu koja počinje od razvoja, marketinga, proizvodnje i slično, a uloga Komore je da im kroz projekte i dodatna usavršavanja u tom pomogne.

“Kada odemo i vidimo šta se radi u Evropi, vratimo se sa žalom u naša preduzeća. Znanje je dominantno i dovedeno do visokog nivoa i to je ono što našim firmama treba u narednom periodu, a sigurno je da će se osavremeniti novom opremom”, kazao je Ćorić.

Sa druge strane, u kompaniji “Vendom” iz Laktaša konkurentnost jačaju uvođenjem standarda. Tako su uz pomoć i u saradnji sa Komorom uveli standard EN 10090, a u sklopu njega i EN 3834, a koji su vezani za zavarivanje.

Međutim, ovo preduzeće muče neki drugi problemi, a koji su isti bez obzira na to o kojoj privrednoj grani se radi.

“Naš najveći problem je odliv radne snage. Sve plate smo doveli na neki nivo koji se približava evropskom, ali zbog toga smo sve manje konkurentni na tržištu. Zaustavljanje odlaska radne snage van ove zemlje bi nas moglo osnažiti”, kaže Sandra Đukanović, direktor preduzeća koje takođe izveze sve što proizvede.

Podrška sertifikovanju

U Privrednoj komori Republike Srpske juče su predstavljeni rezultati projekta “Jačanje izvoznih kapaciteta malih i srednjih preduzeća metalskog sektora”, koji se finansira kroz “EU Prolocal”.

U pitanju je projekat koji je finansiran od strane njemačke organizacije GIZ, a njegova vrijednost je oko 220.000 maraka. Njegov cilj je bio da se preduzećima u ovom sektoru pruži podrška i pomoć u sertifikovanju ISO standarda.