Šta donosi novi njemački zakon o zapošljavanju građana iz država izvan EU?

Novi njemački zakon o useljavanju stručne radne snage, odnosno zapošljavanju građana iz država izvan EU u toj zemlji, donosi nekoliko značajnih promjena koje bi i građanima BiH mogle da olakšaju pronalaženje posla u najjačoj evropskoj ekonomiji.

Jedna od najvećih promjena je, kako se navodi na sajtu njemačke vlade, što će se izraz “kvalifikovani radnik” koristiti i za radnike sa visokom stručnom spremom (fakultetskom diplomom) i za radnike sa nižim stručnim kvalifikacijama, što će ovim drugima olakšati put do posla.

Novina je i što će radnici ubuduće moći da uđu u Njemačku i prije nego što nađu posao, kao što je to do sada bio slučaj sa visokoobrazovanom radnom snagom, prenosi “Blic” pozivajući se na pisanje njemačkog “Velta”.

Naime, novi zakon omogućava radnicima koji mogu da dokažu da imaju sredstava da se izdržavaju šest mjeseci i osnovno znanje njemačkog, da dobiju boravišnu dozvolu, a posao bi trebalo da pronađu tokom tih šest mjeseci da bi im boravišna dozvola bila produžena.

Novim zakonom se definiše i da u određenim okolnostima, radnik može da stručnu spremu stečenu u zemlji iz koje dolazi, dokaže nakon dolaska u Njemačku, što znači da kvalifikovani stranci mogu da uđu u zemlju, možda čak i počnu da rade, dok traje postupak priznavanja njihovih diploma i kvalifikacija. Radnici će moći da se prijave za stalni boravak ukoliko četiri godine konstantno imaju boravišnu dozvolu, rade i plaćaju penzioni sistem najmanje 48 mjeseci.

Značajna razlika u odnosu na dosadašnji zakon je što njemački poslodavci više neće morati da dokazuju da za mjesto ponuđeno radniku imigrantu nije bilo moguće pronaći odgovarajućeg kandidata iz Njemačke ili EU.

Ovim zakonom se olakšava ostanak radnika u Njemačkoj u cilju doškolovavanja i priznavanja stručnih i profesionalnih kvalifikacija. Što se tiče tražilaca azila, zakon predviđa privremenu dozvolu boravka i rada u trajanju od dvije godine, što znači da ako tražilac azila ima posao dvije godine ne smije biti protjeran iz Nemačke.

Zakon stupa na snagu od 1. januara 2020. godine do kada će važiti postojeća regulativa o zapošljavanju radnika iz inostranstva, ali prethodno treba da dobije “zeleno svjetlo” Bundestaga.

Njemačkoj nedostaje 1,2 miliona radnika, prema podacima nemačkog Instituta za istraživanje tržišta rada.