Republika Srpska dobila novu Vladu

Radovan Viskovic

Narodna skupština Republike Srpske izglasala je novu vladu i premijera.

Vlada Republike Srpske ima 16 ministara koji dolaze iz šest različitih partija, a među njima je šest žena.

Za izbor Viškovića glasala su 54 poslanika, protiv je bilo njih devet, dok su četiri bila suzdržana. Za izbor ministara glasalo je 54 poslanika, 13 je bilo protiv, a dva poslanika su bila suzdržana.

Vlada je izabrana na posebnoj sjednici. Višković je rekao da će nova Vlada biti vlada kontinuiteta.

Izboru su prisustvovali predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović i predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik.

Mandatar i osam ministara dolaze iz SNSD-a, socijalisti imaju tri ministra, DNS dva, dok NDP, Ujedinjena Srpska i DEMOS imaju po jednog ministra.

Pogledajte kratku biografiju mandatara i svih 16 ministara.

Radovan Višković (SNSD), premijer

Potpredsjednik je Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) koji je četiri puta biran za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske (NS RS).

Rođen je 1. februara 1964. godine u mjestu Buljevići kod Vlasenice. Do Opštih izbora u BiH koji su održani u oktobru 2018. godine obavljao je funkciju Šefa poslaničke grupe SNSD-a u Narodnoj skupštini, bio je zamjenik predsjednika Odbora za privredu i član Komisije za izbor i imenovanja.

U Milićima je završio osnovnu školu, a u Sarajevu stekao zvanje saobraćajni tehničar. Nakon toga upisao je Saobraćajni fakultet na Univerzitetu u Sarajevu, smjer Drumski transport. Diplomirao je 1990. godine. Postiplomske studije je završio 2005. godine na Tehničkom fakultetu u Zvorniku, a 2015. godine je doktorirao na Saobraćajnom fakultetu u Doboju.

Višković je od 1996. godine zaposlen u Kompaniji “Boksit a.d” Milići, gdje je obavljao funkciju izvršnog direktora za sektor saobraćaja. Osim toga, docent je na predmetima iz oblasti Transportno inženjersvo i Drumski saobraćaj i transport na Saobraćajnom fakultetu u Doboju.

Oženjen je i ima dvoje dece. Po nacionalnosti Srbin.

Zora Vidović (SNSD), ministar finansija

Na mjesto ministra finansija dolazi sa sa pozicije direktora Poreske uprave RS.

Rođena je u Donjim Srđevićima, opština Srbac 1954. godine. Osnovnu i srednju školu je završila u Srpcu, te Ekonomski fakultet u Beogradu.

U dva mandata vila je poslanik u NS RS, a obavljala je i rukovodeće funkcije u brojnim preduzećima.

Udata je i majka dvoje djece. Po nacionalnosti je Srpkinja.
Srebrenka Golić (SNSD), ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju

Od 2010. godine je na čelu Ministarstva, ovo joj je treći mandat.

Rođena je 1958. godine u Banjaluci, gdje je završila osnovnu školu, Gimnaziju i Pravni fakultet.

Radila je u Skupštini opštine Čelinac, kao šef Kabineta i savjetnik predsjednika Vlade Republike Srpske, a bila je i direktor Javne ustanove “Službeni glasnik Republike Srpske”.

Udata je i majka jednog djeteta. Po nacionalnosti je Bošnjakinja.

Anton Kasipović (SNSD), ministar pravde

Kasipoviću je ovo drugi mandat na čelu Ministarstva pravde RS.

Rođen je 1956. godine u Banjaluci, gdje je završio osnovnu i srednju školu i diplomirao na Pravnom fakultetu.

Bio je dugogodišnji novinar, a potom i direktor i glavni i odgovorni urednik dnevnog lista “Glas Srpske” u Banjaluci.

Od 2006. do 2013. godine obavljao je funkciju ministra prosvjete i kulture u Vladi RS.

Oženjen je, otac jednog djeteta. Po nacionalnosti je Hrvat.
Dragan Lukač (SNSD), ministar unutrašnjih poslova

Ovo mu je drugi mandat na čelu MUP-a.

Rođen je 1968. godine u Krnjeuši, opština Bosanski Petrovac, gdje je završio osnovnu školu i srednju tehničku školu u Bihaću. U Banjaluci je završio Višu školu unutrašnjih poslova, zatim i Visoku školu unutrašnjih poslova, kao i postdiplomske studije i stekao zvanje magistra državno-pravnih nauka.

Tokom 25 godina radnog iskustva obavljao je poslove u SUP SRBiH, CSB Sarajevo i CSB Bihać, a od 1992. godine u MUP-u RS sve do 2005. godine, kada prelazi u Gradsku upravu Banjaluka, gdje obavlja poslove načelnika Odjeljenja komunalne policije.

Oženjen je i otac četvoro djece. Po nacionalnosti je Srbin.

Alen Šeranić (SNSD), ministar zdravlja i socijalne zaštite

Šeranić je bio na čelu Ministarstva nauke i tehnologije u Vladi RS. A ovo mu je prvi mandat u ministarstvu zdravstva.

Rođen je 1977. godine u Banjaluci, gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju. Medicinski fakultet je završio na Univerzitetu u Banjaluci. Magistrirao je na Keele University u Velikoj Britaniji 2010. godine, dok je 2015. godine završio specijalizaciju iz epidemiologije.

Oženjen je i otac dvoje djece. Po nacionalnosti je Bošnjak.
Srđan Rajčević (SNSD), ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo

Bio je direktor Agencije za informaciono društvo Republike Srpske, javne ustanove zadužene za koordinaciju razvoja informacionog društva u Republici Srpskoj.

Rođen je 1982. godine u Banjaluci. Njegove oblasti istraživanja i interesovanja su pravne nauke – oblast poslovnog (trgovinskog i kompanijskog) prava, te prava elektronskog poslovanja. Iskazuje interes i za ustavno, kao i za međunarodno javno pravo.

Pored prava, stručna oblast kojoj je posvetio veći dio svog dosadašnjeg ličnog i javnog angažmana je računarstvo i informatika – softverski inženjering, primjenjena kriptografija, aplikativna bezbjednost te bezbjednost računarskih mreža.

Iz obje oblasti posjeduje relevantne akademske kvalifikacije – dipl. inž. računarstva (University of Sheffield, 2004.) i dipl. pravnik (Pravni fakultet Univerziteta u Banjaluci, 2008.). Autor je više stručnih i naučnih radova iz oblasti pravnih aspekata telekomunikacija i informacionog društva.

Oženjen i otac troje djece. Po nacionalnosti je Srbin.

Zlatan Klokić (SNSD), ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju

Klokiću je ovo drugi mandat na čelu ministarstva.

Rođen je 1983. godine u Prnjavoru, gdje je završio osnovnu i srednju školu, dok je Elektrotehnički fakultet završio u Banjaluci, na odsjeku za elektroenergetske i industrijske sisteme sa zvanjem diplomirani inženjer elektrotehnike.

Bio je zaposlen u ZP “Elektrokrajina” a.d. Banjaluka – RJ “Elektrodistribucija” Prnjavor.

Oženjen je, otac dva djeteta. Po nacionalnosti je Bošnjak.
Boris Pašalić (SNSD), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Na mjesto ministra doalzi sa pozicije pomoćnika ministra.
Rođen je 1974. godine u Tesliću.

Doktorirao je na Poljoprivrednom fakultetu u Banjaluci. Od 2000. godine radi na Poljoprivrednom fakultetu u Banjaluci, a od 2013. godine obavlja funkciju pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS.

Oženjen je i otac dvoje djece. Po nacionalnosti je Srbin.

Petar Đokić (SP), ministar energetike i rudarstva

Đokiću je ovo drugi mandat na čelu ministarstva, a prethodno je u dva mandata obavljao dužnost ministra rada i boračko invalidske zaštite.

Rođen je 1961. godine u Brčkom, gdje je završio osnovnu školu. Srednju školu unutrašnjih poslova završio je u Sarajevu, a Ekonomski fakultet u Beogradu.

U više mandata biran je za narodnog poslanika u Narodnoj skupštini RS. Dva puta je biran za predsjednika NS RS u mandatima od 1997. do 2000. godine, a u više saziva Narodne skupštine obavljao je i dužnost predsjednika Odbora za odbranu i bezbjednost.

Otac je jednog djeteta. Po nacionalnosti je Srbin.
Duško Milunović (SP), ministar rada i boračko-invalidske zaštite

Na poziciju ministra stiže sa pozicije pomoćnika u istoimenom ministarstvu.

Rođen je 1966. godine u Kozarskoj Dubici gdje je završio osnovnu i srednju školu.

Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu – smijer opštenarodna odbrana. Magistrirao je na Filozofskom fakultetu u Banjaluci. Borac prve kategorije i RVI.

Od 2010. godine obavlja dužnost pomoćnika ministra u resoru boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata.

Oženjen je i otac dvoje djece. Po nacionalnosti je Srbin.

Sonja Davidović (SP), ministar porodice, omladine i sporta

Na ovo mjesto dolazi sa pozicije načelnika Odjeljenja za pravosuđe u Ministarstvu pravde RS.

Rođena je 1980. godine u Bihaću. Završila je Pravni fakultet u Banjaluci. U posljednjih 11 godina radi u Ministarstvu pravde RS.

Udata je i majka jedne kćerke. Po nacionalnosti je Bošnjakinja.
Lejla Rešić (DNS), ministar uprave i lokalne samouprave

Treći put se našla na čelu ovog ministarstva.

Rođena je 1981. godine u Prijedoru, gdje je završila Osnovnu školu i Gimnaziju. Diplomirala je 2006. godine na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, odsjek žurnalistika.

Po nacionalnosti je Bošnjakinja.

Neđo Trninić (DNS), ministar saobraćaja i veza

Ovo mu je drugi mandat na čelu istog ministarstva.

Rođen je 1956. godine u Ramićima, u opštini Ključ. Mašinski fakultet je završio u Banjaluci. Radio je kao profesor u Srednjoškolskom centru u Ključu, te imao rukovodeće pozicije u privredi.

Od 2000. godine je generalni direktor Fabrike za pocinčavanje d.o.o. Srebrenica.

Bio je odbornik u Skupštini opštine Bratunac a od 2010. do 2014. godine i poslanik u Narodnoj skupštini RS.

Živi u Bratuncu, oženjen je i otac dva sina. Po nacionalnosti je Srbin.

Vjekoslav Petričević (NDP), ministar privrede i preduzetništva

Rođen je 1976. godine u Doboju.

Ima 12 godina radnog iskustva u mikrokreditnom sektoru. Bio je direktor filijale Pavlović banke u Doboju.

Oženjen je i otac četvero djece. Po nacionalnosti je Hrvat.
Natalija Trivić (Ujedinjena Srpska), ministar prosvjete i kulture

NA čelo ministarstva dolazi sa pozicije načelnika Odjeljenja za kulturu, turizam i socijalnu politiku grada Banjaluke.

Rođena je 1980. godine u Banjaluci. Magistrirala je produkciju medija na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu, gdje pohađa i doktorske studije. Višegodišnju karijeru u medijima zaokružila je na mjestu direktora Televizije RS, nakon čega je rukovodila Direkcijom za marketing “Optima grupe”.

Udata je i majka dvoje djece. Po nacionalnosti je Srpkinja.

Dragica Kovač (DEMOS), ministar trgovine i turizma

Zaposlena je u prosvjeti kao nastavnik informatike i tehničkog obrazovanja.

Rođena je 1961. godine u Derventi.

Diplomirala je na arhitektonsko-građevinskom fakultetu u Banjaluci. Završila je studij dopunskog obrazovanja iz informatike na Elektrotehničkom fakultetu u Banjaluci, a na Univerzitetu tehničkih nauka u Kragujevcu stekla je zvanje mastera tehničkih nauka.

Udata je i majka troje djece. Po nacionalnosti je Hrvatica.