Za bolji život u selima 195 miliona maraka

Traktor u polju obradjuje zemlju

S ciljem poboljšavanja uslova života na selu, razvoja poljoprivrede i zaštite od poplava na području Srpske u posljednje četiri godine završena su tri projekta, dok se trenutno realizuje njih sedam, a vrijednost tih ulaganja premašuje 195 miliona maraka.

U Ministarstvu, poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS ističu da su u periodu od 2014. do 2018. godine realizovali projekte za poljoprivredu i ruralni razvoj, za razvoj sistema za uzgoj goveda, te projekat poboljšanja uslova života na selu, za koje je izdvojeno 28,3 miliona KM.

“U toku je sprovođenje sedam projekata i to u oblasti poljoprivrede, ruralnog razvoja, šumarstva, oporavka i zaštite od poplava, čija se vrijednost procjenjuje na 166,9 miliona KM, od čega je do sada uloženo 83,9 miliona. Pet projekata se realizuje sredstvima Svjetske banke, a dva putem međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede” rekli su u ministarstvu i dodali da je u pripremi i projekat razvoja ruralnih preduzeća i poljoprivrede, vrijedan 21 milion KM.

Direktor Jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekata pri resornom ministarstvu Stefan Mitrović rekao je da su pomenutim ulaganjima ostvareni značajni rezultati u oblasti poljoprivrede.

“Sistemi za navodnjavanje su izgrađeni na 2.170 hektara, a novac je utrošen i za gradnju i obnovu 270 kilometara lokalnih puteva, te 47 mostova i 39 vodovoda. Sanirana su i 23 klizišta, kao i 12 javnih objekata” rekao je Mitrović.

Prema njegovim riječima, unaprijeđen je i sistem obilježavanja životinja, te sistem nadzora i praćenja pojava zaraznih bolesti kao što je bruceloza i druge.

On je dodao da su unaprijeđeni ljudski resursi u okviru Ministarstva poljoprivrede i Agencije za agrarna plaćanja.

Projekat hitnog oporavka od poplava je najvredniji i za njegovu realizaciju biće utrošeno 68,4 miliona maraka, dok se projekat odbrane od poplava rijeke Drine u vrijednosti od 22,7 miliona smatra najvažnijim. Riječ je o gradnji nasipa dugog 33 kilometra, a prva faza će obuhvatiti područje Janje, koje je najugroženija teritorija u Semberiji.

Projekti koji su u toku i njihova vrijednost (milioni KM)

  • hitni oporavak od poplava 68,4
  • razvoj navodnjavanja 35,5
  • odbrana od poplava rijeke Drine 22,7
  • razvoja konkurentnosti u ruralnim područjima 17
  • razvoj ruralnog poslovanja 16,9
  • održivo upravljanje šumama 4,47
  • upravljanje poplavama i sušama u slivu Drine 1,8