Jovan D. Marjanović: Srbi su potomci Dačana

Jovan D. Marjanović

Najsrodniji narod Srbima su Hrvati i Rumuni! To potvrđuju genetičke analize, i istovremeno ukazuju na to da sva tri naroda vode poreklo od Dačana, koji su na Balkanskom poluostrvu živeli u antičko doba.

Ovo tvrdi publicista  u svojoj knjizi “Genetika stare i nove Evrope – poreklo naroda jugoistočne Evrope“, koju je nedavno objavila izdavačka kuća “Vemirc” iz Novog Sada. Kao glavni argument u prilog svojoj tvrdnji, on se poziva na zastupljenost haplogrupa i rezultate savremenih analiza gena koje pokazuju da oko 70 odsto Srba potiče od autohtonih antičkih naroda koji su u kameno doba živjeli na Balkanu, a da su ostali naši sunarodnici uglavnom slovenskog porekla.

– Većinska zastupljenost I2 haplogrupe među Srbima takođe navodi na nedvosmislen zaključak da su naši preci starosjedioci Balkanskog poluostrva – tvrdi Marjanović, za “Novosti”. – Genetika je dokazala genetsku sličnost svih naroda na ovom području. Da je bilo suprotno, odnosno da je na Balkanu bilo masovnog doseljavanja Slavena, Bugara i Mađara, tada genetska sličnost naroda jugoistočne Evrope ne bi bila moguća.

Osim toga, naš sagovornik naglašava i da su u dosadašnjim teorijama o poreklu Srba, Dačani potpuno zanemareni.

– Istorija, dakle, često “zaboravlja” da je “cjela” Dakija, i ona koja je romanizovana i ona koja nije romanizovana, “preseljena” južno i zapadno od Dunava. To je područje od Baranje do Dobrudže. Zato svi balkanski narodi, gotovo dve trećine njih, imaju gene koji vode do starosjedilaca našeg poluostrva. U toj činjenici krije se objašnjenje velike genetske sličnosti između Srba, Hrvata i Rumuna.

Potvrdu svoje teorije prema kojoj većina današnjih naroda na Balkanu vodi poreklo od starosjedilaca poluostrva, prije svega od Dačana, a ne od doseljenika, naš sagovornik pronalazi i u jeziku.

– Današnji južnoslavenski jezici su u osnovi dački, odnosno dačko-ilirski, a “nadogradnja” potiče od slovenskih naroda – tvrdi Marjanović. – Rumunski jezik danas zvuči drugačije, ali i za to postoji objašnjenje. Najprije, treba znati da je Rumunija i dan-danas “puna” toponima tipičnih za južnoslovenske jezike. Osim toga, često se zanemaruje nesporna činjenica da su do početka 19. vjeka Rumuni imali gotovo polovinu istih riječi kao Srbi. Potom su, pre dva vjeka, u svoj govor počeli da unose francuske riječi. To je posljedica tadašnje politike vlaškog, transilvanijskog i moldavskog plemstva i njihove težnje da dokažu da su romanskog porekla, kako bi se zaštitili od Rusa i njihovog uticaja.

Slavenska veza

Istraživao je Marjanović i poreklo indoevropskih naroda, a kao posebno zanimljive ističe rezultate genetskih analiza:

– Genetika je otkrila da sjeverni narodi u Indiji imaju istu glavnu haplogrupu kao Slaveni i Persijanci. To potpuno mijenja neke dosadašnje teorije o poreklu naroda, jer ovi rezultati ukazuju na to da su glavna veza između Evrope i Indije Slaveni, a ne Germani, kako se ranije mislilo.

Popularne teme

Osim o porjeklu današnjih balkanskih naroda, naš sagovornik u knjizi analizira i popularne teme kao što su kontakti minojske civilizacije sa Severnom Amerikom i problem lociranja Homerove Troje. Daje, takođe, i kratak pregled istorije antičkih naroda na Balkanu, ali i Kelta, Germana i Slovena koji su svojim seobama uticali na genetiku jugoistočne Evrope.