BTR 4 Bukefal uveden u ratne jedinice Ukrajine

BTR-4MV-Bukefal

Jedinice ukrajinske armije su u rejon Donjecka ovih dana prebacili grupu od oko 30 novih oklopnih transportera BTR-4 “Bukefal”.

Nezvanični izvori iz Vojske DNR su prenjeli da se u ovom momentu ova oklopna tehnika nalazi blizu prve linije razdvajanja, sa centrom koncentracije u rejonu naselja Peski.

Osnovni cilj grupisanja ovih oklopnih sredstava je eventualna ofanziva u pravcu Donjecka. Prema informacijama koje dolaze od izviđačkih grupa DNR radi se o ofanzivnom borbenom sredstvu.
BTR-4 “Bukefali” su namenjeni za napadna dejstva. (Bukefal je bio, po legendi, konj Aleksandra Makedonskog)

On imaju automatski top kalibra 30mm i znatno su pokretljiviji od standardnog BMP-a. Ove karakteristike ih čine pogodnijim za razvijanje napada”.

Šira primena ovih sredstava nije registrovana u dosadašnjim borbenim dejstvima. Uglavnom se njihova upotreba svodila na sporadično učešće u sukobu.

Za veliki deo boraca jedinica DNR i LNR ova sredstva su nepoznanica. Poznato je da se nalaze u okviru oklopno-mehanizovanih bataljona ukrajinske Nacionalne garde.

Krajem ove godine državno preduzeće “Harkovski kostruktorski biro mašinogradnje nazvan po Morozovoj” (HKBM) isporučilo je prvu partiju ovih vozila ukrajinskoj armiji. Do tada se ovo sredstvo nalazilo u naoružanju Nacionalne garde u broju od oko 50 jedinica.

Prema rečima proizvođača radi se o borbenom sredstvu koje ispunjava visoke standarde kada je u pitanju ova kategorija naoružanja. Telo BTR 4 “Bukefala” je sklopljeno u Lozovskom mehano-zavodu LKMZ. Trenutno se u halama ove fabrike dovršava sklapanje još 40 platformi za ovo vozilo.

U saradnji sa HKBM i naučno-istraživačkim institutom konstrukcionih materijala “Prometej” ovladano je tehnologijom sklapanja ovih korpusa upotrebom specijalne legure tipa “71”.