Taksisti u Banjoj Luci ukidaju sve popuste

Banja Luka snijeg

Zbog povećanih troškova poslovanja pojedini taksi prevoznici ukinuće od danas do 15. januara iduće godine popust na vožnju, kako bi vidjeli da li će imati dovoljno mušterija i bez njega i da li će tako moći bolje poslovati.

Nakon što vide koje će rezultate dati ova odluka, odlučiće da li će biti samo privremena ili ipak stalna.

Dragan Purišić, predsjednik Udruženja banjalučkih taksista, kazao je da su sada na snazi popusti od 10 do 20 odsto na svaku vožnju.

“Zbog povećanja troškova taksisti su se našli u teškoj situaciji, zbog čega su bili prisiljeni na ovaj korak”, rekao je Purišić.

Većina taksi prevoznika je 2011. godine uvela popust od 30 do 50 odsto, koji su bili na snazi sve do prošle godine.

“Prije uvođenja akciza na gorivo pojedini taksi prevoznici donijeli su odluku da koriguju popust, tako da su oni koji su nudili od 50 odsto smanjili popust na 30, a oni koji su imali 30 odsto smanjili na 20 odsto”, rekao je Purišić.

Sredinom ove godine pojedini taksi prevoznici koji su nudili popust od 20 odsto smanjili su ga na 10 odsto, a oni koji su nudili 30 odsto sada daju 20 odsto popusta.

“Kako vrijeme odmiče shvatamo da ćemo morati raditi bez popusta, jer mjesečno gubimo i po nekoliko hiljada vožnji”, rekao je Purišić.

Dodao je da cijena taksi prevoza za jedan kilometar vožnje iznosi 1,5 KM, a da je start dvije KM.

“Donijeli smo odluku da od 21. decembra do 15. janura iduće godine radimo bez popusta, a onda ćemo da vidimo da li će to dovesti do opadanja prometa i da li ćemo imati računa ili ćemo biti prisiljeni da vratimo popust”, rekao je Purišić.

Na teritoriji grada ima 265 taksi vozila.

Darko Vučić, predsjednik Udruženja “Euro taksi”, kazao je da ovo udruženje nudi 10 odsto popusta i da je saglasan s odlukom o njegovom ukidanju.

Boris Tomić, direktor “Patrol taksija”, kazao je da ovaj taksi tokom cijele godine ima uvijek istu cijenu od 1,90 KM po startu i 1,20 KM po pređenom kilometru.